TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

 

Hotărâri ale CL

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor hotărârile Consiliului Local al comunei Totești.

Arhiva documentelor

Hotărârile Consiliului Local pentru anul 2019

Hotărârea nr.22/2019

Hotărârea nr.22/2019, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ”Extinderi rețele de canalizare în localitatea Păclișa și Totești, comuna Totești, județul Hunedoara.

Hotărârea nr.21/2019

Hotărârea nr.21/2019, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Totești, nr.7/2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Totești, pentru anul 2019

Hotărârea nr.20/2019

Hotărârea nr.20/2019, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Totești, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic ”Valea Hațegului” R.A.

Hotărârea nr.19/2019

Hotărârea nr.19/2019, privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public al comunei Totești.

Hotărârea nr.18/2019

Hotărârea nr.18/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru lucrările de interes public și de utilitate publică pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea distribuție și branșamente de gaze naturale în localitățile Totești, Păclișa, Cîrnești, și Reea, comuna Totești, județul Hunedoara”.

Hotărârea nr.16/2019

Hotărârea nr.16/2019, privind acordarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Hotărârea nr.15/2019

Hotărârea nr.15/2019, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Totești, pentru perioada 2019 – 2024.

Hotărârea nr.14/2019

Hotărârea nr.14/2019, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna Totești, începând cu anul școlar 2019-2020.

Hotărârea nr.13/2019

Hotărârea nr.13/2019, privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – pentru ”Înființare plantație de afin și anexe în localitatea Totești, județul Hunedoara”.

Hotărârea nr.12/2019

Hotărârea nr.12/2019, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Totești, județul Hunedoara însușit în HCL nr.10/1999.

Hotărârea nr.11/2019

Hotărârea nr.11/2019, privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Totești.

Hotărârea nr.10/2019

Hotărârea nr.10/2019, privind aprobarea utilizării sumei de 1.444.012,81 lei, reprezentând excedent al bugetului local l sfârșitul anului 2018.

Hotărârea nr.9/2019

Hotărârea nr.9/2019, privind aprobarea utilizării sumei de 8829,49 lei, reprezentând excedent al bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii la sfârșitul anului 2018.

Hotărârea nr.8/2019

Hotărârea nr.8/2019, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Hotărârea nr.7/2019

Hotărârea nr.7/2019, privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind seviciile sociale acordate la nivelul comunei Totești pe anul 2019

Hotărârea nr.6/2019

Hotărârea nr.6/2019, privind propunerea de acordare  calificativului ”foarte bine”, secretarului Comunei Totești, pe anul 2018.

Hotărârea nr.5/2019

Hotărârea nr.5/2019, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social pe anul 2019. 

Hotărârea nr.4/2019

Hotărârea nr.4/2019, privind alegerea președintelui de ședință.

Hotărârea nr.3/2019

Hotărârea nr.3/2019, privind aprobarea contribuției Comunei Totești pentru funcționarea compartimentului de audit intern, înființat în cadrul Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România.

Hotărârea nr.2/2019

Hotărârea nr.2/2019, privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Hotărârea nr.1/2019

Hotărârea nr.1/2019, privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – pentru ”Înființare plantație de afin și anexe în localitatea Totești, județul Hunedoara.

Print Friendly, PDF & Email