BIROUL ONLINE

Actele necesare

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”] 

Actele necesare

Aici sunt menționate documetele necesare în relația cu administrația publică locală. 

Adresa: Comuna Totești, sat Totești, cod postal 337490, strada Principală, nr. 53, județul Hunedoara
Telefon: 0254 – 775640; Fax: 0254 775641 e-mail: primaria.totesti@yahoo.com, primaria.totesti@totesti.ro

Print Friendly, PDF & Email

 1. Actele necesare pentru înregistrarea căsătoriei
  (Deschide documentul aici)
 2. Actele necesare înregistrării nașterii
  (Deschide documentul aici)
 3. Actele necesare pentru acordarea indemnizației de naștere
  (Deschide documentul aici)
 4. Acte necesare delegare temporara a copiilor cu parinti plecati in strainatare 
  (Descarcă documentul aici)
 5. Acte necesare depunerii dreptului la ajutorul social 
  (Descarcă documentul aici)
 6. Acte necesare indemnizatiei crestere copil
  (Deschide documentul aici)
 7. Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne 
  (Descarcă documentul aici)
 8. Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap
  (Descarcă documentul aici)
 9. Acte necesare pentru obținerea alocației de susținere a familiei 
  (Descarcă documentul aici)
 10. Acte necesare pentru angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap 
  (Descarcă documentul aici)
 11. Acte necesare privind acordarea rovignetei persoanelor adulte cu handicap 
  (Descarcă documentul aici)
 12. Actele necesare pentru înregistrarea decesului
  (Deschide documentul aici)
 13. Cerere privind emitere ordinului de protectie
  (Descarcă documentul aici)
 14. HG 449 2018 HG 449/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
  (Descarcă documentul aici)
 15. Actele necesare pentru înregistarea actelor încheiate în străinătate (transcrieri)
  (Deschide documentul aici)
 16. Actele necesare pentru înregistrarea decesului
  (Deschide documentul aici)

Print Friendly, PDF & Email