IMPORTANT! Puteți activa funcția ”Navigare prin tastatură (Keyboard nav)” și ”Redare audio (Read page)” prin click pe simbolul aflat în partea dreaptă-sus a ecranului sau tastați CTRL+U.

Servicii publice

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .
Acest website vă oferă informații de interes public și alte servicii de administrație publică locală.

Participați activ la adoptarea deciziilor!

Articole Ultima ora

ANUNȚURI PUBLICE ȘI DOCUMENTE RECENTE

ANUNȚ

Primaria Comunei Totesti anunță publicul interesat despre organizarea dezbaterii publice privind propunerile preliminare de actualizare Plan Urbanistic General

Dezbaterea publica va avea loc
in data de 30.10.2019
ora 10
la sediul Primariei Totesti

Print Friendly, PDF & Email

PUBLICAȚIE

Având in vedere art. 10 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin.(5) și art 120 din Legea nr. 208/2015 cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică numărul circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secțiide votare precum și a sediilor acestora pentru alegerea Președintelui României în anul 2019.

Nr. sv*

Sediul sv

Delimitare secţie de votare

Loc. Comp./sat ap.

Arteră **/număr administrativ/bloc/descriere

493

Școala Gimnazială Totești, loc. TOTEŞTI Nr. 54

TOTEŞTI

integral

494

Căminul Cultural Cârnești, loc. CÂRNEŞTI Nr. 36

CÂRNEŞTI integral
495

Școala Primară Păclișa, loc. PĂCLIŞA Nr. 93A

PĂCLIŞA integral
496

Școala Primară Reea, loc. REEA Nr. 84

COPACI

REEA

 

integral
       
       
Print Friendly, PDF & Email

Nomenclatorul cu salariile de bază şi coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Totesti la data de 30 septembrie 2019.

Deschide documentul aici

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2019, privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2019

Deschide documentul aici

Print Friendly, PDF & Email

Hcl nr. 50-2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Totesti, ca membru provizoriu in Consiliul de Admnistratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Hategului RA

Deschide documentul aici

Print Friendly, PDF & Email

Oricând la dispoziția cetățenilor!

Pentru a raspunde nevoilor și intereselor dumneavoastră dorim să avem o cât mai bună comunicare. Vă invit să folosiți cu încredere acest website pentru a afla cât mai repede care sunt problemele ce vă preocupă și să găsim împreună cele mai bune soluții.

Pasconi Tiberiu - primarul comunei Totești

Pasconi Tiberiu
Primarul comunei Totești

Suntem aici

  • Comuna Totești, sat Totești, cod postal 337490, strada Principală, nr. 53, județul Hunedoara
  • primaria.totesti@yahoo.com
  • 0254 775640
  • 0254 775641
Print Friendly, PDF & Email