MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

 

Hotărâri ale CL

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor hotărârile Consiliului Local al comunei Totești.

Arhiva documentelor

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidența  hotărârilor Consiliului Local

Hotărârea nr.19/2019

Hotărârea nr.19/2019, privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public al comunei Totești.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.18/2019

Hotărârea nr.18/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru lucrările de interes public și de utilitate publică pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea distribuție și branșamente de gaze naturale în localitățile Totești, Păclișa, Cîrnești, și Reea, comuna Totești, județul Hunedoara”.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.16/2019

Hotărârea nr.16/2019, privind acordarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.15/2019

Hotărârea nr.15/2019, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Totești, pentru perioada 2019 – 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.14/2019

Hotărârea nr.14/2019, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna Totești, începând cu anul școlar 2019-2020.

Print Friendly, PDF & Email

Hotărârea nr.13/2019

Hotărârea nr.13/2019, privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – pentru ”Înființare plantație de afin și anexe în localitatea Totești, județul Hunedoara”.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email