BIROUL ONLINE

Contact și petiții online

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”] 

petiții online

Oricare cetăţean are dreptul, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, să adreseze petiţii primăriei în legătură cu un subiect care face parte din domeniile de activitate al administrației publice locale şi care îl priveşte în mod direct. 

Adresa: Comuna Totești, sat Totești, cod postal 337490, strada Principală, nr. 53, județul Hunedoara
Telefon: 0254 – 775640; Fax: 0254 775641 e-mail: primaria.totesti@yahoo.com, primaria.totesti@totesti.ro

Print Friendly, PDF & Email

Petiţia poate fi redactată sub formă de plângere sau de cerere şi poate avea ca obiect chestiuni de interes public sau privat.

Print Friendly, PDF & Email