Anunțuri imobiliare

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”]

Conform legii nr.17 din 7 martie 2014, aici puteți consulta anunțurile de intenție privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.

Print Friendly, PDF & Email

Comunicări

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”]

Acest spațiu este rezervat comunicării publice a problemelor de asisteță socială.

Print Friendly, PDF & Email

URBANISM

[responsivevoice_button rate = „1” pitch = „1.2” volume = „0.8” voice = „Romanian Female” buttontext = „Redare audio”]

Aici sunt publicate autorizări, documente de urbanism și alte documente emise de primăria comunei Totești

Print Friendly, PDF & Email