Hotărârea nr.7/2019

Hotărârea nr.7/2019, privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind seviciile sociale acordate la nivelul comunei Totești pe anul 2019

Hotărârea nr.6/2019

Hotărârea nr.6/2019, privind propunerea de acordare  calificativului ”foarte bine”, secretarului Comunei Totești, pe anul 2018.

Hotărârea nr.5/2019

Hotărârea nr.5/2019, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social pe anul 2019. 

Hotărârea nr.4/2019

Hotărârea nr.4/2019, privind alegerea președintelui de ședință.

Hotărârea nr.3/2019

Hotărârea nr.3/2019, privind aprobarea contribuției Comunei Totești pentru funcționarea compartimentului de audit intern, înființat în cadrul Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din România.

Hotărârea nr.2/2019

Hotărârea nr.2/2019, privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Hotărârea nr.1/2019

Hotărârea nr.1/2019, privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – pentru ”Înființare plantație de afin și anexe în localitatea Totești, județul Hunedoara.

Anunt de elaborare prima versiune a amenajamentului silvic al Comunei Totești UP IV Totești

Anunt de elaborare prima versiune a amenajamentului silvic al Comunei Totești UP IV Totești

Anunțuri imobiliare

Conform legii nr.17 din 7 martie 2014, aici puteți consulta anunțurile de intenție privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.

Anunț individual prin publicitate

În acest spațiu sunt publicate anunțurile adresate de către primărie persoanelor individuale.