Hotărârea nr.18/2019

Hotărârea nr.18/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru lucrările de interes public și de utilitate publică pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea distribuție și branșamente de gaze naturale în localitățile Totești, Păclișa, Cîrnești, și Reea, comuna Totești, județul Hunedoara”.

Hotărârea nr.16/2019

Hotărârea nr.16/2019, privind acordarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Hotărârea nr.15/2019

Hotărârea nr.15/2019, privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Totești, pentru perioada 2019 – 2024.

Hotărârea nr.14/2019

Hotărârea nr.14/2019, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în comuna Totești, începând cu anul școlar 2019-2020.

Hotărârea nr.13/2019

Hotărârea nr.13/2019, privind aprobarea documentației de urbanism PUZ – pentru ”Înființare plantație de afin și anexe în localitatea Totești, județul Hunedoara”.

Hotărârea nr.12/2019

Hotărârea nr.12/2019, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Totești, județul Hunedoara însușit în HCL nr.10/1999.

Hotărârea nr.11/2019

Hotărârea nr.11/2019, privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Totești.

Hotărârea nr.10/2019

Hotărârea nr.10/2019, privind aprobarea utilizării sumei de 1.444.012,81 lei, reprezentând excedent al bugetului local l sfârșitul anului 2018.

Hotărârea nr.9/2019

Hotărârea nr.9/2019, privind aprobarea utilizării sumei de 8829,49 lei, reprezentând excedent al bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii la sfârșitul anului 2018.

Hotărârea nr.8/2019

Hotărârea nr.8/2019, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.