Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hotarari ale Consiliului Local Totesti

Top2016 Hotarari ale Consiliului Local

publicare documente

 1. Hotararea 1/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, din devizul general reactualizat al investitiei ”Alimentare cu apa potabila in comuna Totesti, judetul Hunedoara”
 2. Hotararea 2/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, din devizul general reactualizat al investitiei ”Canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara”
 3. Hotararea 3/2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei Totesti, pe anul 2015
 4. Hotararea 4/2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului de venituri proprii a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei Totesti, pe anul 2015
 5. Hotararea 5/2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 6. Hotararea 6/2016 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati comerciale in unitatea administrativ-teritoriala Comuna Totesti
 7. Hotararea 7/2016 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar in urma inventarierii pe anul 2014
 8. Hotararea 8/2016 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de aplicare a taxelor speciale
 9. Hotararea 9/2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016
 10. Hotararea 10/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
 11. Hotararea 11/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior
 12. Hotararea 12/2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2016
 13. Hotararea 13/2016 privind modificarea si completarea Hotararii nr.6/2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Totesti 2014-2020
 14. Hotararea 14/2016 privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
 15. Hotararea 15/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Construirea infrastructurii de acces agricole in comuna Totesti, judetul Hunedoara” si a indicatorilor tehnico-economici
 16. Hotararea 16/2016 privind implementarea proiectului ”Construirea infrastructurii de acces agricole in comuna Totesti, judetul Hunedoara„
 17. Hotararea 17/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Extindere canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara ”si a indicatorilor tehnico-economici
 18. Hotararea 18/2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Totesti, judetul Hunedoara insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.10/1999
 19. Hotararea 19/2016 privind modificarea si completarea Hotararii nr.64/2015 privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 20. Hotararea 20/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 21. Hotararea 21/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate(SF) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”Sistem de management integrat al deseurilor din activitati de constructii si demolari generate de populatia judetului” 
 22. Hotararea 22/2016 privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul comunei Totesti
 23. Hotararea 23/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior
 24. Hotararea 24/2016 cu privire la modificarea si completarea HCL nr.64/2015 privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 25. Hotararea 25/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei ”Retezatul-Clopotiva-Riu de Mori S.C. Ocolul Silvic Retezatul-Clopotiva-Riu de Mori SRL” pe anul 2016
 26. Hotararea 26/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Hategului pe anul 2016
 27. Hotararea 27/2016 privind aprobarea documentelor necesare derularii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare
 28. Hotararea 28/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 29. Hotararea 29/2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia ”Reabilitare Camin Cultural in localitatea Totesti, judetul Hunedoara”
 30. Hotararea 30/2016 privind implementarea proiectului ”Reabilitare Camin Cultural in localitatea Totesti, judetul Hunedoara”
 31.  Hotararea 31/2016 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2015
 32. Hotararea 32/2016 privind alegerea comisiei de validare
 33. Hotararea 33/2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la 5 iunie 2016 in Consiliul local al comunei Totesti
 34. Hotararea 34/2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Totesti
 35. Hotararea 35/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
 36. Hotararea 36/2016 privind alegerea viceprimarului
 37. Hotararea 37/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate
 38. Hotararea 38/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deseurilor din activitati de constructii si demolari generate de populatia judetului Hunedoara
 39. Hotararea 39/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 40. Hotararea 40/2016 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.9/2016
 41. Hotararea 41/2016 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor din comuna Totesti
 42. Hotararea 42/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 43. Hotararea 43/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Extindere canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara si a indicatorilor tehnico-economici
 44. Hotararea 44/2016 privind implementarea proiectului EXTINDERE CANALIZARE PENTRU COMUNA TOTESTI, JUDETUL HUNEDOARA
 45. Hotararea 45/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 46. Sedinta ordinara 28.09.2016
 47. Sedinta de indata 05.10.2016
 48. Sedinta de indata 19.10.2016
 49. Sedinta ordinara 29.11.2016
 50. Sedinta de indata 05.12.2016
 51. Sedinta de indata 14.12.2016
 52. Sedinta ordinara 22.12.2016
 53. Sedinta de indata 28.12.2016