Hotarari ale Consiliului Local Totesti

HCL NR. 68_2017
[ribbon toplink=”true”]2016 Hotarari ale Consiliului Local[/ribbon]

publicare documente

 1. Hotararea 1/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, din devizul general reactualizat al investitiei ”Alimentare cu apa potabila in comuna Totesti, judetul Hunedoara”
 2. Hotararea 2/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, din devizul general reactualizat al investitiei ”Canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara”
 3. Hotararea 3/2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei Totesti, pe anul 2015
 4. Hotararea 4/2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului de venituri proprii a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei Totesti, pe anul 2015
 5. Hotararea 5/2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 6. Hotararea 6/2016 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati comerciale in unitatea administrativ-teritoriala Comuna Totesti
 7. Hotararea 7/2016 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar in urma inventarierii pe anul 2014
 8. Hotararea 8/2016 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de aplicare a taxelor speciale
 9. Hotararea 9/2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016
 10. Hotararea 10/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
 11. Hotararea 11/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior
 12. Hotararea 12/2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2016
 13. Hotararea 13/2016 privind modificarea si completarea Hotararii nr.6/2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Totesti 2014-2020
 14. Hotararea 14/2016 privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
 15. Hotararea 15/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Construirea infrastructurii de acces agricole in comuna Totesti, judetul Hunedoara” si a indicatorilor tehnico-economici
 16. Hotararea 16/2016 privind implementarea proiectului ”Construirea infrastructurii de acces agricole in comuna Totesti, judetul Hunedoara„
 17. Hotararea 17/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Extindere canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara ”si a indicatorilor tehnico-economici
 18. Hotararea 18/2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Totesti, judetul Hunedoara insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.10/1999
 19. Hotararea 19/2016 privind modificarea si completarea Hotararii nr.64/2015 privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 20. Hotararea 20/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 21. Hotararea 21/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate(SF) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”Sistem de management integrat al deseurilor din activitati de constructii si demolari generate de populatia judetului” 
 22. Hotararea 22/2016 privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul comunei Totesti
 23. Hotararea 23/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior
 24. Hotararea 24/2016 cu privire la modificarea si completarea HCL nr.64/2015 privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 25. Hotararea 25/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei ”Retezatul-Clopotiva-Riu de Mori S.C. Ocolul Silvic Retezatul-Clopotiva-Riu de Mori SRL” pe anul 2016
 26. Hotararea 26/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Hategului pe anul 2016
 27. Hotararea 27/2016 privind aprobarea documentelor necesare derularii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare
 28. Hotararea 28/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 29. Hotararea 29/2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia ”Reabilitare Camin Cultural in localitatea Totesti, judetul Hunedoara”
 30. Hotararea 30/2016 privind implementarea proiectului ”Reabilitare Camin Cultural in localitatea Totesti, judetul Hunedoara”
 31.  Hotararea 31/2016 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2015
 32. Hotararea 32/2016 privind alegerea comisiei de validare
 33. Hotararea 33/2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la 5 iunie 2016 in Consiliul local al comunei Totesti
 34. Hotararea 34/2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Totesti
 35. Hotararea 35/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
 36. Hotararea 36/2016 privind alegerea viceprimarului
 37. Hotararea 37/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate
 38. Hotararea 38/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deseurilor din activitati de constructii si demolari generate de populatia judetului Hunedoara
 39. Hotararea 39/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 40. Hotararea 40/2016 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.9/2016
 41. Hotararea 41/2016 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor din comuna Totesti
 42. Hotararea 42/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 43. Hotararea 43/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Extindere canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara si a indicatorilor tehnico-economici
 44. Hotararea 44/2016 privind implementarea proiectului EXTINDERE CANALIZARE PENTRU COMUNA TOTESTI, JUDETUL HUNEDOARA
 45. Hotararea 45/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 46. Sedinta ordinara 28.09.2016
 47. Sedinta de indata 05.10.2016
 48. Sedinta de indata 19.10.2016
 49. Sedinta ordinara 29.11.2016
 50. Sedinta de indata 05.12.2016
 51. Sedinta de indata 14.12.2016
 52. Sedinta ordinara 22.12.2016
 53. Sedinta de indata 28.12.2016
 54. HCL NR. 1_2017
 55. HCL NR. 2_2017
 56. HCL NR. 3_2017
 57. HCL NR. 4_2017
 58. HCL NR. 5_2017
 59.  HCL NR. 6_2017
 60.  HCL NR. 7_2017
 61.  HCL NR. 8_2017
 62.  HCL NR. 9_2017
 63. HCL NR. 10_2017
 64. HCL NR. 11_2017
 65. HCL NR. 12_2017
 66. HCL NR. 13_2017
 67. HCL NR. 14_2017
 68. HCL NR. 15_2017
 69. HCL NR. 16_2017
 70. HCL NR. 17_2017
 71. HCL NR. 18_2017
 72. HCL NR. 19_2017
 73. HCL NR. 20_2017
 74. HCL NR. 21_2017
 75. HCL NR. 22_2017
 76. HCL NR. 23_2017
 77. HCL NR. 24_2017
 78. HCL NR. 25_2017
 79. HCL NR. 26_2017
 80. HCL NR. 27_2017
 81. HCL NR. 28_2017
 82. HCL NR. 29_2017
 83. HCL NR. 30_2017
 84. HCL NR. 31_2017
 85. HCL NR. 32_2017
 86. HCL NR. 33_2017
 87. HCL NR. 34_2017
 88. HCL NR. 35_2017
 89. HCL NR. 36_2017
 90. HCL NR. 37_2017
 91. HCL NR. 38_2017
 92. HCL NR. 39_2017
 93. HCL NR. 40_2017
 94. HCL NR. 41_2017
 95. HCL NR. 42_2017
 96. HCL NR. 43_2017
 97. HCL NR. 44_2017
 98. HCL NR. 45_2017
 99. HCL NR. 46_2017
 100. HCL NR. 47_2017
 101. HCL NR. 48_2017
 102. HCL NR. 49_2017
 103. HCL NR. 50_2017
 104. HCL NR. 51_2017
 105. HCL NR. 52_2017
 106. HCL NR. 53_2017
 107. HCL NR. 54_2017
 108. HCL NR. 55_2017
 109. HCL NR. 56_2017
 110. HCL NR. 57_2017
 111. HCL NR. 58_2017
 112. HCL NR. 59_2017
 113. HCL NR. 60_2017
 114. HCL NR. 61_2017
 115. HCL NR. 62_2017
 116. HCL NR. 63_2017
 117. HCL NR. 64_2017
 118. HCL NR. 65_2017
 119. HCL NR. 66_2017
 120. HCL NR. 67_2017
 121. HCL NR. 68_2017
 122. HCL NR. 69_2017
 123. HCL NR. 70_2017
 124. HCL NR. 71_2017
 125. HCL NR. 72_2017
 126. HCL NR. 73_2017
 127. HCL NR. 74_2017
 128. HCL NR. 75_2017
 129. HCL NR. 76_2017
 130. HCL NR. 77_2017
 131. HCL NR. 78_2017
 132. HCL NR. 79_2017
 133. HCL NR. 80_2017
 134. HCL NR. 81_2017
 135. HCL NR. 82_2017
 136. HCL NR. 83_2017
 137. HCL NR. 84_2017
 138. HCL NR. 85_2017
 139. HCL NR. 86_2017
 140. HCL NR. 87_2017
 141. HCL NR. 88_2017
 142. HCL NR. 89_2017
 143. HCL NR. 90_2017
 144. HCL NR. 1_2018
 145. HCL NR. 2_2018
 146. HCL NR. 3_2018
 147. HCL NR. 4_2018
 148. HCL NR. 5_2018
 149. HCL NR. 6_2018
 150. HCL NR. 7_2018
 151. HCL NR. 8_2018
 152. HCL NR. 9_2018
 153. HCL NR. 10_2018
 154. HCL NR. 11_2018
 155. HCL NR. 12_2018
 156. HCL NR.13_2018
 157. HCL NR. 14_2018
 158. HCL NR. 15_2018
 159. HCL NR. 16_2018
 160. HCL NR. 17_2018
 161. HCL NR. 18_2018
 162. HCL NR.19/2018
 163. HCL NR.20/2018
 164. HCL NR.21/2018
 165. HCL NR.22/2018
 166. HCL NR.23/2018
 167. HCL NR.24/2018
 168. HCL NR.25/2018
 169. HCL NR.26/2018
 170. HCL NR.27/2018
 171. HCL NR.28/2018
 172. HCL NR.29/2018
 173. HCL NR.30/2018
 174. HCL NR.31/2018
 175. HCL NR.32/2018
 176. HCL NR.33/2018
 177. HCL NR.34/2018
 178. HCL NR.35/2018
 179. HCL NR.36/2018
 180. HCL NR.37/2018
 181. HCL NR.38/2018
 182. HCL NR.39/2018
 183. HCL NR.40/2018
 184. HCL NR.41/2018
 185. HCL NR.42/2018
 186. HCL NR.43/2018
 187. HCL NR.44/2018
 188. HCL NR.45/2018
 189. HCL NR.46/2018
 190. HCL NR.47/2018