Hotărâri ale Consiliului Local în perioada 2015 – 2017

 1. Hotararea 1/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, din devizul general reactualizat al investitiei ”Alimentare cu apa potabila in comuna Totesti, judetul Hunedoara”
 1. Hotararea 2/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, din devizul general reactualizat al investitiei ”Canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara”
 1. Hotararea 3/2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei Totesti, pe anul 2015
 1. Hotararea 4/2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului de venituri proprii a deficitului sectiunii de dezvoltare al comunei Totesti, pe anul 2015
 1. Hotararea 5/2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 1. Hotararea 6/2016 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati comerciale in unitatea administrativ-teritoriala Comuna Totesti
 1. Hotararea 7/2016 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar in urma inventarierii pe anul 2014
 1. Hotararea 8/2016 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de aplicare a taxelor speciale
 1. Hotararea 9/2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016
 1. Hotararea 10/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
 1. Hotararea 11/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior
 1. Hotararea 12/2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi executate de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2016
 1. Hotararea 13/2016 privind modificarea si completarea Hotararii nr.6/2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Totesti 2014-2020
 1. Hotararea 14/2016 privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
 1. Hotararea 15/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Construirea infrastructurii de acces agricole in comuna Totesti, judetul Hunedoara” si a indicatorilor tehnico-economici
 1. Hotararea 16/2016 privind implementarea proiectului ”Construirea infrastructurii de acces agricole in comuna Totesti, judetul Hunedoara„
 1. Hotararea 17/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Extindere canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara ”si a indicatorilor tehnico-economici
 1. Hotararea 18/2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Totesti, judetul Hunedoara insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.10/1999
 1. Hotararea 19/2016 privind modificarea si completarea Hotararii nr.64/2015 privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 1. Hotararea 20/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 1. Hotararea 21/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate(SF) si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”Sistem de management integrat al deseurilor din activitati de constructii si demolari generate de populatia judetului” 
 1. Hotararea 22/2016 privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul comunei Totesti
 1. Hotararea 23/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase pe picior
 1. Hotararea 24/2016 cu privire la modificarea si completarea HCL nr.64/2015 privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 1. Hotararea 25/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei ”Retezatul-Clopotiva-Riu de Mori S.C. Ocolul Silvic Retezatul-Clopotiva-Riu de Mori SRL” pe anul 2016
 1. Hotararea 26/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Hategului pe anul 2016
 1. Hotararea 27/2016 privind aprobarea documentelor necesare derularii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare
 1. Hotararea 28/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 1. Hotararea 29/2016 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru investitia ”Reabilitare Camin Cultural in localitatea Totesti, judetul Hunedoara”
 1. Hotararea 30/2016 privind implementarea proiectului ”Reabilitare Camin Cultural in localitatea Totesti, judetul Hunedoara”
 1.  Hotararea 31/2016 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2015
 1. Hotararea 32/2016 privind alegerea comisiei de validare
 1. Hotararea 33/2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la 5 iunie 2016 in Consiliul local al comunei Totesti
 1. Hotararea 34/2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Totesti
 1. Hotararea 35/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
 1. Hotararea 36/2016 privind alegerea viceprimarului
 1. Hotararea 37/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate
 1. Hotararea 38/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai Sistemului de management integrat al deseurilor din activitati de constructii si demolari generate de populatia judetului Hunedoara
 1. Hotararea 39/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 1. Hotararea 40/2016 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2016 aprobat prin HCL nr.9/2016
 1. Hotararea 41/2016 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor din comuna Totesti
 1. Hotararea 42/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 1. Hotararea 43/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Extindere canalizare pentru comuna Totesti, judetul Hunedoara si a indicatorilor tehnico-economici
 1. Hotararea 44/2016 privind implementarea proiectului EXTINDERE CANALIZARE PENTRU COMUNA TOTESTI, JUDETUL HUNEDOARA
 1. Hotararea 45/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Totesti pe anul 2016
 1. Sedinta ordinara 28.09.2016
 1. Sedinta de indata 05.10.2016
 1. Sedinta de indata 19.10.2016
 1. Sedinta ordinara 29.11.2016
 1. Sedinta de indata 05.12.2016
 1. Sedinta de indata 14.12.2016
 1. Sedinta ordinara 22.12.2016
 1. Sedinta de indata 28.12.2016
 2. HCL NR. 1_2017
 3. HCL NR. 2_2017
 4. HCL NR. 3_2017
 5. HCL NR. 4_2017
 6. HCL NR. 5_2017
 7.  HCL NR. 6_2017
 8.  HCL NR. 7_2017
 9.  HCL NR. 8_2017
 10.  HCL NR. 9_2017
 11. HCL NR. 10_2017
 12. HCL NR. 11_2017
 13. HCL NR. 12_2017
 14. HCL NR. 13_2017
 15. HCL NR. 14_2017
 16. HCL NR. 15_2017
 17. HCL NR. 16_2017
 18. HCL NR. 17_2017
 19. HCL NR. 18_2017
 20. HCL NR. 19_2017
 21. HCL NR. 20_2017
 22. HCL NR. 21_2017
 23. HCL NR. 22_2017
 24. HCL NR. 23_2017
 25. HCL NR. 24_2017
 26. HCL NR. 25_2017
 27. HCL NR. 26_2017